5-osobowe Limit  5h    1 dzień 1 tydz. 2 tyg. 1 mies. 3 mies. 6 mies. Kaucja >12 mies.

Zarezerwuj to auto

200 km 146,37 183,27 158,67 146,37 2704,77 2581,77 2458,77 500 1720,77
no limit - 207,87 195,57 183,27 3442,77 3319,77 3196,77 500 2827,77
9-osobowe Toyota Limit 5h 1 dzień 1 tydz. 2 tyg. 1 mies. 3 mies. 6 mies. Kaucja >12 mies.

9-osobowe Long
Zarezerwuj to auto

200 km 183,27 220,17 207,87 183,27 4303,77 4303,77 4303,77 1000 3196,77
no limit - 281,67 232,47 207,87 4918,77 4918,77 4918,77 1000 4303,77
9-osobowe Trafic Limit 5h 1 dzień 1 tydz. 2 tyg. 1 mies. 3 mies. 6 mies. Kaucja >12 mies.


Zarezerwuj to auto

200 km 207,87 244,77 220,17 195,57 4549,77 4549,77 4549,77 1000 3442,77
no limit - 306,27 244,77 220,17 5287,77 5164,77 4918,77 1000 4549,77
van long 200 cm Limit

5h

1 dzień 1 tydz. 2 tyg. 1 mies. 3 mies. 6 mies. Kaucja >12 mies.

Zarezerwuj to auto
200 km 170,97 183,27 170,97 158,67 3073,77 3073,77 3073,77 500 1720,77
no limit - 244,77 220,17 183,27 3688,77 3688,77 3688,77 500 2827,77
bus compact Toyota Limit 5h 1 dzień 1 tydz. 2 tyg. 1 mies. 3 mies. 6 mies. Kaucja >12 mies.

Zarezerwuj to auto
200 km 183,27 220,17 207,87 183,27 3688,77 3688,77 3688,77 1000 2335,77
no limit - 281,67 244,77 232,47 4303,77 4303,77 4303,77 1000 3442,77
bus long Toyota Limit 5h 1 dzień 1 tydz. 2 tyg. 1 mies. 3 mies. 6 mies. Kaucja >12 mies.

Zarezerwuj to auto
200 km 220,17 244,77 220,17 207,87 4303,77 4303,77 4303,77 1000 2581,77
no limit - 343,17 306,27 244,77 4918,77 4918,77 4918,77 1000 3688,77
bus long Trafic Limit 5h 1 dzień 1 tydz. 2 tyg. 1 mies. 3 mies. 6 mies. Kaucja >12 mies.

Zarezerwuj to auto
200 km 220,17 244,77 220,17 207,87 4303,77 4303,77 4303,77 1000 2827,77
no limit - 343,17 306,27 244,77 4918,77 4918,77 4918,77 1000 3934,77
furgon Max 400 cm Limit 5h 1 dzień 1 tydz. 2 tyg. 1 mies. 3 mies. 6 mies. Kaucja >12 mies.

Zarezerwuj to auto
200 km 220,17 269,37 244,77 232,47 4918,77 4918,77 4918,77 1000 3196,77
no limit - 343,17 306,27 244,77 5533,77 5533,77 5533,77 1000 4303,77
furgon MegaMax Limit 5h 1 dzień 1 tydz. 2 tyg. 1 mies. 3 mies. 6 mies. Kaucja >12 mies.


Zarezerwuj to auto

200 km 244,77 306,27 281,67 244,77 5164,77 5164,77 5164,77 1000 3319,77
no limit - 367,77 343,17 306,27 5779,77 5779,77 5779,77 1000 4426,77
brygadówka 7-os. Limit 5h 1 dzień 1 tydz. 2 tyg. 1 mies. 3 mies. 6 mies. Kaucja >12 mies.


Zarezerwuj to auto

200 km 306,27 367,77 330,87 306,27 5533,77 5533,77 5533,77 1000 3442,77
no limit - 429,27 367,77 343,17 6148,77 6148,77 6148,77 1000 4549,77
brygadówka 9-os. Limit 5h 1 dzień 1 tydz. 2 tyg. 1 mies. 3 mies. 6 mies. Kaucja >12 mies.


Zarezerwuj to auto

200 km 306,27 429,27 367,77 330,87 6148,77 6148,77 6148,77 1000 3565,77
no limit - 490,77 429,27 367,77 6763,77 6763,77 6763,77 1000 4672,77
kontener 490 cm Limit 5h 1 dzień 1 tydz. 2 tyg. 1 mies. 3 mies. 6 mies. Kaucja >12 mies.


Zarezerwuj to auto

200 km 306,27 367,77 330,87 306,27 6148,77 6148,77 6148,77 1000 3688,77
no limit - 429,27 367,77 343,17 7378,77 7378,77 7378,77 1000 4918,77
plandeka 490 cm Limit 5h 1 dzień 1 tydz. 2 tyg. 1 mies. 3 mies. 6 mies. Kaucja >12 mies.


Zarezerwuj to auto

200 km 269,37 367,77 355,47 342,17 6148,77 6148,77 6148,77 1000 3688,77
no limit - 490,27 429,27 367,77 7378,77 7009,77 6763,77 1000 4918,77
winda 420 cm Limit 5h 1 dzień 1 tydz. 2 tyg. 1 mies. 3 mies. 6 mies. Kaucja >12 mies.


Zarezerwuj to auto

200 km 306,27 429,27 367,77 343,17 7378,77 7378,77 7378,77 1000 3934,77
no limit - 490,77 429,27 367,77 8608,77 8608,77 8608,77 1000 5287,77
chłodnia Toyota Limit 5h 1 dzień 1 tydz. 2 tyg. 1 mies. 3 mies. 6 mies. Kaucja >12 mies.


Zarezerwuj to auto

200 km 244,77 306,27 269,37 244,77 6148,77 6148,77 6148,77 1000 3442,77
no limit - 367,77 343,17 306,27 7378,77 7378,77 7378,77 1000 4549,77
chłodnia Trafic Limit 5h 1 dzień 1 tydz. 2 tyg. 1 mies. 3 mies. 6 mies. Kaucja >12 mies.


Zarezerwuj to auto

200 km 306,27 367,77 343,17 306,27 6148,77 6148,77 6148,77 1000 3688,77
no limit - 429,27 367,77 343,17 7378,77 7378,77 7378,77 1000 4795,77
chłodnia Furgon Max Limit 5h 1 dzień 1 tydz. 2 tyg. 1 mies. 3 mies. 6 mies. Kaucja >12 mies.


Zarezerwuj to auto

200 km 367,77 490,77 429,27 367,77 7378,77 7378,77 7378,77 1000 4303,77
no limit - 613,77 490,77 429,27 8608,77 8608,77 8608,77 1000 5410,77
chłodnia 420 cm Limit 5h 1 dzień 1 tydz. 2 tyg. 1 mies. 3 mies. 6 mies. Kaucja >12 mies.


Zarezerwuj to auto

200 km 367,77 490,77 429,27 367,77 7378,77 7378,77 7378,77 1000 3934,77
no limit - 613,77 552,27 490,77 8608,77 8608,77 8608,77 1000 5287,77
mroźnia 400 cm Limit 5h 1 dzień 1 tydz. 2 tyg. 1 mies. 3 mies. 6 mies. Kaucja >12 mies.


Zarezerwuj to auto

200 km 490,77 613,77 552,27 490,77 8608,77 8608,77 8608,77 1000 4057,77
no limit - 736,77 675,27 613,77 9838,77 9838,77 9838,77 1000 5533,77
autolaweta 490 cm Limit 5h 1 dzień 1 tydz. 2 tyg. 1 mies. 3 mies. 6 mies. Kaucja >12 mies.


Zarezerwuj to auto

200 km 306,27 367,77 343,17 306,27 6148,77 6148,77 6148,77 1000 3688,77
no limit - 429,27 367,77 343,17 7378,77 7378,77 7378,77 1000 4918,77
skrzynia 7 os. plandeka Limit 5h 1 dzień 1 tydz. 2 tyg. 1 mies. 3 mies. 6 mies. Kaucja >12 mies.


Zarezerwuj to auto

200 km 306,27 367,77 355,47 343,17 6148,77 6148,77 6148,77 1000 3442,77
no limit - 429,27 392,37 367,77 7378,77 7378,77 7378,77 1000 4918,77
skrzynia 7 os. Limit 5h 1 dzień 1 tydz. 2 tyg. 1 mies. 3 mies. 6 mies. Kaucja >12 mies.


Zarezerwuj to auto

200 km 306,27 367,77 343,17 306,27 5533,77 5533,77 5533,77 1000 3442,77
no limit - 429,27 367,77 355,47 6148,77 6148,77 6148,77 1000 4918,77
wywrotka Limit 5h 1 dzień 1 tydz. 2 tyg. 1 mies. 3 mies. 6 mies. Kaucja >12 mies.


Zarezerwuj to auto

200 km 306,27 367,77 306,27 269,37 5533,77 5533,77 5533,77 1000 3688,77
no limit - 429,27 367,77 343,17 6148,77 6148,77 6148,77 1000 4918,77
przyczepa 450x205 Limit 5h 1 dzień 1 tydz. 2 tyg. 1 mies. 3 mies. 6 mies. Kaucja >12 mies.


Zarezerwuj

no limit 84,87 121,77 109,47 84,87 1474,77 1474,77 1474,77 500 736,77
paleciak Limit 5h 1 dzień 1 tydz. 2 tyg. 1 mies. Kaucja

Zarezerwuj
no limit 35,67 60,27 47,97 35,67 613,77 250


TABELA OPŁAT (1) - WYJAZD ZAGRANICZNY
Jednorazowa opłata pobierana w przypadku wyjazdu zagranicznego. Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).

Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Węgry, Słowenia, Belgia, Holandia, Luksemburg, Dania 100 PLN
Szwajcaria, Lichtenstein, Włochy, Francja 200 PLN
Wielka Brytania, Irlandia 300 PLN
Chorwacja 300 PLN
Kraje iberyjskie - Hiszpania, Portugalia, Andora 300 PLN
Kraje skandynawskie - Finlandia, Norwegia, Szwecja 300 PLN
Kraje bałtyckie - Estonia, Litwa, Łotwa 300 PLN
Kraje bałkańskie - Albania, Czarnogóra, Bułgaria, Grecja, Serbia, Rumunia 500 PLN
Wyspy europejskie: Majorka, Minorka, Wyspy Kanaryjskie, Korsyka, Sardynia, Sycylia, Malta 800 PLN

Uwaga! 
Rosja (w tym Obwód Kaliningradzki), Białoruś,  Ukraina, Mołdawia, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia oraz pozostałe kraje - zakaz wjazdu.


TABELA OPŁAT (2) - USŁUGI DODATKOWE
Podane ceny netto, należy doliczyć podatek VAT (+ 23%).

Opłata przygotowawcza  0 PLN
Wydanie/zwrot samochodu poza godzinami pracy oddziału 50 PLN
Wydanie/zwrot samochodu w dzień świąteczny  100 PLN
Zwrot auta w innym oddziale (nie dotyczy oddziałów w Warszawie) 243,90 PLN
Podstawienie/odbiór w obrębie miasta, w którym znajduje się oddział 50 PLN
Podstawienie/odbiór auta w inne miejsce  do ustalenia
Przekroczenie limitu kilometrów 0,4 PLN/km
Zwrot brudnego auta (w zależności od wielkości auta) 40/60 PLN

OGÓLNE WARUNKI NAJMU
Aktualizacja 24/07/2017 r.
- klienci indywidualni (PL)
- klienci biznesowi (PL)

      wstecz