24h 7dni/tyg infolinia - 500 800 935
Kierowcy busów - zwolnieni z kwarantanny!!!
Więcej info: Koronawirus

Koronawirus


Koronawirus - COVID-19 - Coronawirus

Zwolnieni z obowiązkowej kwarantanny są również kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy. Kierowcy ww. pojazdów powinni uprawdopodobnić okoliczność związku przewozu drogowego z prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez okazanie funkcjonariuszowi Straży Granicznej: 

Wydruku z CEIDG/KRS, jeżeli kierowca jest jednocześnie przedsiębiorcą (w formie papierowej lub elektronicznej)

Wydruku z CEIDG/KRS oraz dowodu zatrudnienia (np. zaświadczenia, umowy o pracę) wystawionego przez pracodawcę (w formie papierowej lub elektronicznej). 
 

*źródło: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8304,Koronawirus-informacje-dla-podroznych.html